10. و همه زیبایی های جهان در آنجا نهان شد

ایــــل

تبــــار

تمـدن

اصـــل

بـــــود

نبــــود

۳ موافق ۰ مخالف
About me
هر کوفتی‌اَم من‌َم. هرچقدر پُرپوچ...
پیوندهای روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان