10. و همه زیبایی های جهان در آنجا نهان شد

ایــــل

تبــــار

تمـدن

اصـــل

بـــــود

نبــــود

۳ موافق ۰ مخالف
About me
هر کوفتے اَم خودمَم... هرچقدر پُر پوچ!
کلمات کلیدی
پیوندهای روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان