سمفونی نهم

یک. کاش یـہ روز بیاد وقتے کلیپےُ تو Youtube باز مے کنے، قاطےِ این همـہ تبلیغِ هجوآمیز و مُبهَم همچنان "Natalie Portman" با تیزرِ Miss Dior بیاد بگـہ "?What Would You Do For Love" من عمیقاَ قول مے دم کـہ غَش نکنم... از هجومِ این حجم فریبندگے و دلربایے...! :)

 
دو.  یعنے آدمِ سابق مے شنـ ؟!

 

 
 
 
#کشفیاتشیرین
۳ نظر ۰ موافق ۰ مخالف
About me
هر کوفتےاَم خودمَم... هرچقدر پُر پوچ!
پیوندهای روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان